සංවර්ධනය – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

තල් සම්පත් සංවර්ධනය

තල් ගස ඇරිකාසියායි පවුලට අයත් වන අතර, බොරාසස් ගණය යටතේ ස්ථානගත කර ඇත. එය අප‍්‍රිකාව, දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ ඉන්දුනීසියානු කොදෙව්වල උතුරු ප‍්‍රදේශ දක්වා පුළුල් ලෙස පැතිරී තිබේ.

ඉන්දියාවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ, ඉන්දුනීසියාවේ, මැලේසියාවේ, බුරුමයේ හා අප‍්‍රිකාවේ ඇති බොරාසුස් වෘක්ෂ එකම බොරාසස් ෆ්ලැබලයිෆර් එල්. පවුලට අයත් වේ.  1990 දශකයේදී පිළියෙළ කරන ලද ඇස්තමේන්තුවලට අනුව ඉන්දියාවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ, ඉන්දුනීසියාවේ හා තායිලන්තයේ තල් රුක් ගහනය පිළිවෙලින් මිලියන 80 ක්, මිලියන 11 ක්, මිලියන 10 ක් හා මිලියන 2 ක් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තල් ගස් ව්‍යාප්තිය පහත සඳහන් වේ.

මූලාශ්‍රය: PDB වාර්ෂික වාර්තාව – 2016

තල් ආදර්ශ ගොවිපලවල්:

තල් ආදර්ශ ගොවිපල යනු සුදුසු අන්තර් භෝග ද සහිත විශාල පරිමාණයේ තල් වගාවකි.  එය ජනතාව සඳහා ප‍්‍රදර්ශන ඒකකයක් වශයෙන් ක‍්‍රියා කරන අතර, එබඳු ගොවිතැනක් සඳහා සිය ඉඩම් කාර්යක්ෂම ලෙස උපයෝගී කර ගැනීමේ දැනුවත්භාවය ඔවුන් තුළ ඇති කරයි.  සැබැවින්ම ආදර්ශ ගොවිපල වනාහි තල් කර්මාන්තය සඳහා කෙරෙන දීර්ඝ-කාලීන ආයෝජනයකි. පහත සඳහන් බොහෝ ආදර්ශ ගොවිපලවල ළපටි තල් ගස් ඇති බැවින් අපට මුල් අවදියේදී ආදායමක් අපේක්ෂා කළ නොහැක.  එහෙත් අනාගතයේදී වඩා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගනු පිණිස ඒවා නිසි ලෙස නඩත්තු කළ යුතු ය.

දැනට ආදර්ශ ගොවිපලවල් බීජ පාත්ති පිළියෙළ කිරීම, බීජ පැළ නිෂ්පාදනය කිරීම හා අන්තර් භෝග වගා කටයුතු සඳහා භාවිතා කෙරේ.

2016 වර්ෂය තුළ තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් කළමනාකරණය කරන ලද ක‍්‍රියාකාරී ආදර්ශ ගොවිපලවල විස්තර පහත දැක්වේ:

දිස්ත‍්‍රික්කය ස්ථානය හා ප‍්‍රදේශය ප‍්‍රධාන භෝග
යාපනය මාමුනයි නොමේරූ තල් සහ කජු
ඩෙල්ෆ්ට් නොමේරූ තල් ගස්
කුඩත්තනයි නොමේරූ තල් ගස්
වවුනියාව පුලියන්කුලම් නොමේරූ තල් ගස්, දෙහි හා පළතුරු භෝග සමහරක්
කිලිනොච්චිය ඌට්රුපුලම් නොමේරූ තල් ගස්
කෞදාරිමුනෙයි නොමේරූ තල් ගස්
මුලන්කාවිල් නොමේරූ තල් ගස්
හම්බන්තොට වීරවිල තල් සමග කෙසෙල් හා තල වැනි වාර්ෂික භෝග

අමතන්න

සංවර්ධන අංශය

☏ +94 21 222 2034 Ex: 206

? +94 21 222 4154

✉ slpdbho@yahoo.com