மாவட்ட காரியாலயங்கள் – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

மாவட்ட காரியாலயங்கள்

மட்டக்களப்பு
பார் வீதி, மட்டக்களப்பு.
☏ +94 65-2223179
திருகோணமலை
உட்தறைமுக வீதி, திருகோணமலை.
☏ +94 26-2224039
அம்பாறை
இல.20, தேசிய வீடமைப்பு செயலகக் கட்டடம், கல்முனை.
☏ +94 67-2220405
புத்தளம்
பஸ் நிலையம் அருகாமை, கற்பிட்டி.
☏ +94 32-2260749
மன்னார்
சாந்திபுரம் வீதி, மன்னார்.
☏ +94 23-2222373
வவுனியா
இல. 67/68, பஸார் வீதி, வவுனியா.
☏ +94 24-2222483
முல்லைத்தீவு
ஏ9 வீதி, மாங்குளம், முல்லைத்தீவு.
☏ +94 21-2060042
கிளிநொச்சி
கண்டி வீதி, கிளிநொச்சி.
☏ +94 21-2285638
ஹம்பாந்தோட்டை
வெல்லவாய வீதி, வீரவில.
☏ +94 47-3221201