சந்தைப்படுத்தல் விற்பனை நிலையங்கள் – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

“கற்பகம்” சந்தைப்படுத்தல் விற்பனை நிலையங்கள்

யாழ்ப்பாணம்

நல்லூர், பருத்தித்துறை வீதி, நல்லூர்.
“கற்பகச்சோலை” சந்தைப்படுத்தல் பகுதி, ஸ்ரான்லி வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
இல. 645, ஆஸ்பத்திரி வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
இல. 129டி, கே.கே.எஸ் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
பஸ் நிலைய அருகாமை, யாழ்ப்பாணம்

கொழும்பு

வவுனியா

இல. 41, டபிள்யூ.ஏ. சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 06.
இல. 67/68, பஸார் வீதி, வவுனியா.

மன்னார்

மடு வீதி, மன்னார்.
பெரிய பஸார், மன்னார்.
புதிய

மட்டக்களப்பு

15, யு.டி.ஏ. கட்டிடம், மட்டக்களப்பு.
காட்சியறை, வெளிச்சவீடு, மட்டக்களப்பு

திருகோணமலை

புத்தளம்

மின்சார நிலைய வீதி, திருகோணமலை.
புதிய பஸ் நிலைய அருகாமை, கற்பிட்டி.

ஹம்பாந்தோட்டை

மொனராகலை

புத்த விகாரைக்கு முன்னால், திஸ்ஸமஹாராம.
இல. 01, புதிய நகரம், கதிர்காமம். (காகில்ஸ் புட்சிட்டிக்கு அருகாமை)