சபையின் பிரதான உத்தியோகத்தர்கள் – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

பொதுமுகாமையாளரின் கீழ் 8 பிரிவுத் தலைவர்கள் செயற்படுகின்றனர். பிரிவுத் தலைவர்கள் மாவட்ட இணைப்பாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுகின்றனர். ஒவ்வொரு பிரிவுத் தலைவரும் பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரியான பொதுமுகாமையாளருக்கு தமது அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கின்றனர்.

உயர்மட்ட முகாமைத்துவக் குழு

திரு. எம். பி. லோகநாதன்
பொது முகாமையாளர்

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல: 203

? +94 21 222 4154

✆ +94 77 717 6322

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  mblogan_cro@yahoo.com

திரு. எஸ். ஶ்ரீவிஜேந்திரன்
பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (பதில் கடமை)

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல:207

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 378 7380

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  srthyln@yahoo.com

திரு. ஆ. கௌசீதரன்
முகாமையாளர் (நிதி) (பதில் கடமை)

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல:213

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 440 0641

✉  slpdbho@yahoo.com

திரு. எஸ். ஶ்ரீவிஜேந்திரன்
முகாமையாளர் (அபிவிருத்தி)

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல: : 206

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 378 7380

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  srthyln@yahoo.com

திரு. டி.ஜி.கே. வாஹலதந்திரி
முகாமையாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)

☏  +94 21 221 5017

? +94 21 221 5018

✆   +94 76 665 8876

✆   +94 71 563 1949

✉  slpdbho@yahoo.com

 geethkw2009@yahoo.com

திரு. கா. கோபாலகிருஷ்ணன்
முகாமையாளர் (விரிவாக்கம்)

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல: 205

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 362 0584

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  extensionpdb@yahoo.com

கலாநிதி பா. சுதாகரன்
முகாமையாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் மனிதவளம்)

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல: 208

? +94 21 222 4154

✆   +94 71 511 2171

✉  slpdbho@yahoo.com

திருமதி. சுமித்ரா ஜனார்த்தனன்
முகாமையாளர் (பிரயோக ஆராய்ச்சி)

☏  +94 21 205 7067

☏  +94 21 205 7065

? +94 21 205 7066

✆   +94 77 232 1051

✉  sumithira79@yahoo.com

திரு. பா. ரஜீபரன்
முகாமையாளர் (உற்பத்தி)

☏  +94 21 221 5017

? +94 21 221 5018

✆   +94 77 880 0660

✉  slpdbho@yahoo.com

✉  productionpdb@gmail.com

உத்தியோகத்தர்கள்

திருமதி. எஸ். தர்மசந்திரா
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

☏  +94 21 222 2034 Ex:202

?  +94 21 222 4154

✆  +94 77 034 4105

✉  slpdbho@yahoo.com

திரு. கே. சிவகுமார்
தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல:210

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 860 4122

✉  slpdbho@yahoo.com

திரு. ஆ. கௌசீதரன்
நிதி உத்தியோகத்தர்

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல:213

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 440 0641

✉  slpdbho@yahoo.com

திரு. ந. நவநந்தன்
கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர்

☏  +94 21 222 2034 நீ.இல:

? +94 21 222 4154

✆   +94 77 795 1546

✉  slpdbho@yahoo.com  

மாவட்ட முகாமைத்துவக் குழு

திரு. எம். கியூபட் அன்ரனி
மாவட்ட முகாமையாளர், யாழ்ப்பாணம்.
திருமதி. சௌந்தரநாதன்
மாவட்ட முகாமையாளர், அம்பாறை.
திரு. என். பாஸ்கரன்
மாவட்ட முகாமையாளர், வவுனியா.
திரு. ஜஸ்ரின் பெனில்டஸ் பீரிஸ்
மாவட்ட முகாமையாளர், மன்னார்.
திரு. டி .விஜயன்
மாவட்ட முகாமையாளர், மட்டக்களப்பு.
திருமதி. ஏ. எம் . அனுஷா
மாவட்ட முகாமையாளர், அம்பாந்தோட்டை.
திரு. என். சிவராஜா
மாவட்ட முகாமையாளர், திருகோணமலை.