சபையின் முன்னால் தலைவர்கள் – Palmyrah Development Board – Sri Lanka

Sinhala Fonts Facebook

முதல் தலைவர்
அமரர் திரு கே.சி. நித்தியானந்தா
(1970 - 1978)
இரண்டாவது தலைவர்
அமரர் திரு என். கனகசூரியர்
(1979 - 1980)
மூன்றாவது தலைவர்
திரு. என்.பி. ஜெகநாதன்
(1980-1981)
நான்காவது தலைவர்
திரு கே. நடராஜா
(1982-1994)
ஐந்தாம் தலைவர்
திரு அனுரா ஏக்கநாயக்க
(1994)
ஆறாவது தலைவர்
திரு ஏ.எம். பாக்யநாதன்
(1994-2001)
ஏழாவது தலைவர்
திரு பி. சிவபாதம்
(2001-2004)
எட்டாவது தலைவர்
அமரர் திரு. எஸ். சிவதாசன்
(2004-2009)
ஒன்பதாவது தலைவர்
திரு. ஷேஹன் விக்கிரமபால
(2009-2010)
பத்தாவது தலைவர்
திரு. பசுபதி சீவரத்தினம்
(2010-2015)
பதினோராம் தலைவர்
திரு கே. விஜிந்தன்
(2015)
பன்னிரண்டாவது தலைவர்
திரு. எஸ். கோகுலதாசன்
(ஜன 2015 - செப் 2015)
பதின்மூன்றாம் தலைவர்
திரு எம். கணபதிப்பிள்ளை
(செப் 2015 முதல் ஜூலை 2016 வரை)
Fourteenth Chairman
Dr. R. Sivashankar
From July 2016 to Oct 2018
Former Chairman
Mr.A.N.Rajendran
Former Chairman From Dec 2018 to Dec 2019